zapojili sme sa do grantov

Mením na zeleň 2024

Od vzniku Nadácie ZSE je životné prostredie jednou zo strategických oblastí našej podpory. Environmentálna situácia je čoraz naliehavejšia. Popri dlhodobých partnerstvách je preto odpoveďou ďalší ročník grantového programu, ktorý reaguje na potrebu konať v záujme záchrany nášho prostredia tu a teraz, regionálne, s jasným dosahom na komunitu.

Rozprúdime regióny 2023

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Aj v roku 2023 je v tejto podpore kľúčový grantový program Rozprúdime regióny.